HACK LIKE, AUTO LIKE FACEBOOK

Yêu Cầu Thiết Lập

+ Lưu ý : Để sử dụng Hack like, bạn phải có đủ 3 điều kiện sau:
+ Nick của bạn phải trên 18 tuổi + (từ năm 1998 về trước). nếu dưới thì hãy đổi lại ,nếu không đổi được liên hệ admin hỗ trợ nhé
+ Bạn bật theo dõi công khai "Tất cả mọi người" ~~> [Cài đặt Theo dõi] | [Cài đặt Comment]| [Cài đặt Kết Bạn]
+ Bài đăng của bạn phải để chế độ Công Khai.

Hỗ Trợ

Nhắn Tin: 0969.545.921 (SMS)
Lưu Ý: Báo lỗi, yêu cầu dịch vụ vui lòng liên hệ chúng tôi .
Đăng Nhập
* Đầu tiên, chúng tôi yêu cầu tài khoản facebook của bạn phải trên 18 tuổi, các post, theo dõi phải bật ở chế độ công khai!
Đăng nhập bằng token
Bằng cách ấn đăng nhập, bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi!
Lấy Mã Token
Copyright VipFb.Vn © 2017